ABB RobotStudio Challenge

Więcej informacji

O Konkursie

Zadaniem w konkursie RobotStudio Challenge jest stworzenie symulacji linii produkcyjnej w programie ABB RobotStudio.

Co mogę wygrać?

I miejsce: 7 000 zł oraz możliwość odbycia 1-miesięcznego stażu w dziale robotyki u Organizatora w Warszawie (dla Studenta) oraz 4 000 zł (dla Opiekuna)

II miejsce: 5 000 zł (dla Studenta) oraz 3 000 zł (dla Opiekuna)

III miejsce: 3 000 zł (dla Studenta) oraz 2 000 zł (dla Opiekuna)

Etapy konkursu

26.03-31.10.2018: Przyjmowanie prac konkursowych

9.11.2018: Wybranie i ogłoszenie 3 finalistów konkursu

Data Wielkiego Finału zostanie ogłoszona w późniejszym terminie

Jesteśmy na Facebooku!

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i otrzymuj najświeższe informacje na temat Konkursu: RobotStudio Challenge na FB.

Jakie kryteria musi spełniać moja symulacja?

Symulacja musi spełniać 4 kryteria:

 • Kryterium typu robotów: symulacja musi zawierać przynajmniej jednego robota ABB typu SCARA i jednego robota ABB sześcioosiowego,

 • Kryterium operacje: symulacja musi przedstawiać roboty w następujących pracach – montaż/testowanie/inspekcja oraz pakowanie/paletyzacja.

 • Kryterium produktu: produkt zastosowany w symulacji (detal) musi być jednym z wymienionych: telefon komórkowy, telewizor plazmowy lub tablet.

 • Kryterium możliwości programu RobotStudio: w symulacji musi zostać wykorzystany moduł fizyki.

Rozpatrywane będą wyłącznie prace spełniające wszystkie 4 kryteria.

Jak mam przygotować pliki konkursowe?

 • Pliki muszą być w postaci spakowanej (format *.rspag)

 • Symulacja musi zostać przygotowana w wersji programu RobotStudio i RobotWare 6.03.02 (lub nowszej) do pobrania tutaj

 • Symulacja musi być gotowa do uruchomienia od razu po rozpakowaniu i musi działać ciągle (bez zatrzymywania i resetowania do stanu pierwotnego)

 • Do symulacji uczestnik musi załączyć RS Viewer z lotu ptaka z punktami charakterystycznymi

 • Przy otwarciu pliku z symulacją powinno być okno startowe z powitaniem (imieniem i nazwiskiem autora) i z nagraną symulacją.

Co powinno zawierać moje zgłoszenie konkursowe?

 • Pliki symulacji, które muszą być przygotowane zgodnie z opisem "Jak mam przygotować pliki konkursowe?"

 • Opis wykonanej symulacji, czyli wypełniony formularz dostępny tutaj wraz załącznikami dostępnymi tutaj

Jak mogę przesłać do Was moją pracę konkursową?

Prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie http://formrschallenge.pl/. Prace przesyłane mailowo nie będą brane pod uwagę w konkursie.

Jakie są etapy rywalizacji i jak oceniane są prace?

I etap: przyjmowanie zgłoszeń i symulacji

W formularzu zgłoszeniowym opisz swój pomysł, wypełnij i załącz go do zgłoszenia. Nie zapomnij również o załączeniu zgody od swojego Opiekuna. Załącz pliki symulacji (zgodne z wytycznymi) i gotowe!

Kryteria oceny w pierwszym etapie:

 • Zgodność pomysłu z tematem i celem Konkursu (warunek konieczny);

 • Wykorzystanie narzędzi programu RobotStudio – znajomość programu (40%)

 • Oryginalność i atrakcyjność pomysłu (30%)

 • Ogólna ocena Jury (20%)

 • Możliwość wprowadzenia rozwiązania w życie wraz z oceną wymagań biznesowych (10%)

II etap: wybór najlepszych 3 symulacji przez jury konkursowe

Jury konkursowe wybierze 3 najlepsze prace spośród nadesłanych, oraz wyróżni kilka prac, które nie znalazły się wśród Finalistów.

III etap: Wielki Finał

Trzech najlepszych uczestników weźmie udział w Wielkim Finale w Warszawie, podczas którego zaprezentuje swoje symulacje przed jury konkursowym. Jury konkursowe oceni prace i wystąpienia, a także odpowiedzi na zadawane pytania. W trakcie Wielkiego Finału nie musi być obecny opiekun pracy.

Kryteria oceny w Wielkim Finale:

 • Jakość projektu i pomysłu (25%)

 • Funkcjonalność rozwiązania i użyte narzędzia w programie RobotStudio (25%)

 • Prezentacja Symulacji (25%)

 • Poprawność odpowiedzi Laureata na zadawane pytania (25%)

Jaka jest rola Opiekuna w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, konieczne jest stworzenie symulacji zgodnie z przedstawionymi wytycznymi oraz wypełnienie formularza wraz z oświadczeniem opiekuna i przesłanie plików przez formularz rejestracyjny.


Nie czekaj, zgłoś swoją symulację!!!

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 1. Czy symulacja musi przedstawiać produkcję ciągłą?

  Nie. Symulacja nie musi przedstawiać ciągłej linii produkcyjnej, czy pracy na tym samym detalu. Symulacja może prezentować tzw. „gniazda produkcyjne”, które nie będą ze sobą połączone.

 2. Czy roboty w mojej symulacji mogą się powtarzać?

  Tak. Roboty w symulacji mogą się powtarzać. W symulacji musi zostać pokazany przynajmniej 1 robot SCARA i przynajmniej jeden robot sześcioosiowy. Oznacza to, że w jednej symulacji mogą pojawić się przykładowo 2 roboty SCARA.

 3. Czy zadania robotów w symulacji mogą się powtarzać?

  Tak. W symulacji muszą zostać pokazane prace montażu i testowania lub inspekcji oraz pakowania lub paletyzacji. Oznacza to, że w symulacji mogą zostać pokazane przykładowo 2 prace pakowania oraz 2 prace montażowe, ale muszą zostać przy tym spełnione wszystkie kryteria.

 4. Czy poszczególne stanowiska (gniazda produkcyjne) w symulacji mogą się powtórzyć?

  Tak. Przykładowo, symulacja może zawierać 2 roboty YuMi wykonujące prace montażowe. Należy jednak pamiętać o spełnieniu wszystkich kryteriów.

 5. Czy modele telefonu komórkowego, tabletu oraz telewizora plazmowego mogą być dowolne?

  Tak. Modele wybranych detali mogą być dowolne. Nie muszą to być istniejące, prawdziwe produkty. Mogą zostać zaprojektowane na potrzeby konkursu.

RobotStudio

Czym jest RobotStudio?

RobotStudio to program, który jest zbudowany na podstawie VirtualController firmy ABB, dokładnej kopii rzeczywistego oprogramowania, na którym działają roboty produkcyjne. Program pozwala na przeprowadzanie bardzo realistycznej symulacji, wykorzystując programy robota i pliki konfiguracyjne, identyczne z tymi znajdującymi się w fabryce.

Czy program jest płatny?

Program RobotStudio dostępny jest darmowo dla każdego w wersji Premium na okres 30 dni. Po tym okresie oprogramowanie automatycznie przekształca się w bezpłatną wersję RobotStudio Online. Uczelnie wyższe mają możliwość ciągłego korzystania z programu darmowo (w wersji sieciowej dla 100 stanowisk). Istnieje również możliwość wypożyczania programu na komputery prywatne studentów. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami!

Gdzie mogę pobrać darmową wersję demo RobotStudio?

Darmowa wersja demo programu RobotStudio (na 30 dni) jest do pobrania ze strony:http://new.abb.com/products/robotics/pl/robotstudio/do-pobrania

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o RobotStudio?

Zapraszamy na stronę internetową, na której dowiesz się więcej o programie RobotStudio:http://new.abb.com/products/robotics/pl/robotstudio

Zgłoszenia

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 26.03 do 31.10 2018 roku poprzez formularz zgłoszeniowy

Do zgłoszenia należy załączyć:

Regulamin w języku polskim oraz angielskim konkursu dostępny jest tutaj

Poprzednie edycje

Zwycięzcami konkursu RobotStudio Challenge w edycji 2017 byli:

MIEJSCE 1: Paweł Bysiewicz (Politechnika Rzeszowska) - Symulacja przedstawiała proces montaż dronów

MIEJSCE 2: Tomasz Drozdowski (Politechnika Rzeszowska) - Symulacja przedstawiała montaż miksera kuchennego

MIEJSCE 3: Kamil Bryk (Wojskowa Akademia Techniczna) - Symulacja przedstawiała proces produkcji dysz gazowych do migomatów

Zobacz relację video z poprzedniej edycji:

Wyniki konkursu RobotSutdio Challenge

Miejsce I

Andrzej Skrzyński z Politechniki Gdańskiej


Miejsce II

Marcin Piszko z Politechniki Rzeszowskiej


Miejsce III

Łukasz Brzozowski z Politechniki Rzeszowskiej